Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Opowiem Ci o strachu i jego pokonaniu… Włączysz się w tę walkę?

Na początku jest strach. Właściwie niepewność, ale zaraz potem strach. I czasem on powraca. Kiedy dowiadujesz się o chorobie, niepełnosprawności najbliższej Ci osoby musisz się mierzyć przede wszystkim ze strachem. O to co będzie jutro. Jak postępować właściwie? Jak mierzyć się z przeciwnościami. Dlatego powstał Środowiskowy Dom Samopomocy „Bonitum”. Pomagamy walczyć z przeciwnościami, opiekujemy się, prowadzimy rehabilitację. Opiekujemy się osobami, które cierpią na więcej niż jedno schorzenie jednocześnie, bo bywa że niektórzy doświadczeni są jeszcze mocniej. Na tej drodze opiekunom dajemy wytchnienie, dajemy nadzieję, często rozwijamy umiejętności tkwiące głęboko, poszukujemy radości. Dlatego mamy na przykład zespół muzyczny. I wtedy pojawia się poczucie sensu, radość, chęć osiągania celów…

Jak się to robi? Trzymamy rękę na pulsie, startujemy w konkursach o dofinansowanie działań, organizujemy sprzedaż gadżetów. Czasami to jednak nie wystarcza. Pojawiają się nieprzewidziane okoliczności. Opóźnienia w procedurach urzędniczych, zawirowania niezależne od nas… Teraz jeszcze wirus paraliżujący działania, konkursy, dofinansowania. To czas, kiedy do walki ze strachem potrzebne jest Twoje wsparcie. Tu i teraz, w tej właśnie chwili , w czasie najtrudniejszym !

Potrzebujemy Ciebie, żeby Środowiskowy Dom Samopomocy „Bonitum” mógł istnieć. Każda wpłata, opowiedzenie o nas innym, udostępnienie tej informacji jest ważne. Każde wsparcie pomoże nam walczyć ze strachem i dawać radość. Przypomnij sobie jak to jest dawać radość, bo przecież wiesz, prawda?

Wpłat można dokonywać na konto nr 44 1090 2398 0000 0001 4774 5892

Let me tell you about fear. Let me tell you about the continuous fight to overcome it.

When you find out about a disease or a disability of a person dear to you you fear all the time. What will happen tomorrow? How to deal with my child's disability? How to face adversities? That is why the BONITUM Community Self-Help House was established. We help fight adversities, we look after young people who suffer from multiple conditions including mental disability and provide rehabilitation therapy. We develop their skills, we give respite to caregivers, we give hope and above all we look for joy. That is one of the reasons why at BONITUM we have a music band. Playing music together gives us a sense of meaning, joy, a desire to achieve goals.

How do we make it happen? We have access to highly qualified staff and different facilities. We constantly look for grants and organise funding activities. This takes time and effort and often is impacted by unexpected circumstances. Now the virus is paralyzing our funding sources and we fear more than ever. So now is the time to overcome it again and your support is urgently needed. We need you now so that the BONITUM Community Self-Help Home can continue to exist.

You can help by making a contribution to our fund and telling others our story. Your support will help us fight fear and create joy. Remind yourself what it is like to give joy because you know how to do it, right?

Payments can be made to the account number 44 1090 2398 0000 0001 4774 5892