Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Środowiskowy Dom Samopomocy „BONITUM” we Wrocławiu przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

DANE ADMINISTRATORA

Środowiskowy Dom Samopomocy „BONITUM” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 28

50-451 Wrocław

NIP: 894-305-58-108 Regon: 360309359

tel. 71 390 28 84, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Henryk Masłowski,

z którym kontakt jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy wynikających z przepisów:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS „BONITUM” we Wrocławiu

Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych uczestników ŚDS „BONITUM” następuje na podstawie decyzji kierującej do ŚDS wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Wrocławia.

Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez ŚDS z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane:

Pracownikom ŚDS BONITUM”na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,

Podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą ŚDS „BONITUM”w zakresie:

profilaktyki medycyny pracy,

bezpieczeństwa i higieny pracy,

informatyki

doradztwa prawnego,

kadr

księgowości

Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE

Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji uczestników ŚDS oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją danej osoby a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „BONITUM” WE WROCŁAWIU

ul. Komuny Paryskiej 28

50—451 WROCŁAW

Tel: 71- 390 28 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcia zamieszczone na tej stronie są własnością Środowiskowego Domu Samopomocy „BONITUM” we Wrocławiu.

Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ŚDS „BONITUM” we Wrocławiu .

 • podanie do Kierownika o przyjęcie do ŚDS BONITUM,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (o ile takie posiada),
 • odcinek reny lub emerytury (może być również zaświadczenie z ZUS/KRUS), zaświadczenie o dochodach innych członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • ksero wypisów ze szpitala lub innej dokumentacji medycznej (z ostatnich 3 lat),
 • ksero decyzji o dodatku mieszkaniowym oraz zasiłkówi świadczeń z działu świadczeń rodzinnych,
 • w przypadku przyznanych usług opiekuńczych – ksero decyzji,
 • jeżeli osoba, która stara się o przyjęcie do ŚDS ma prawnego opiekuna lub kuratora – ksero takiej decyzji,
 • informacja dotycząca dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ; osoby zatrudnione na umowę o pracę – zaświadczenie z kwotą dochodów brutto oraz netto.

Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Bonitum"

Adres Bonitum

ul. Komuny Paryskiej 28
50-451 Wrocław

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony

713902884Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porttitor suscipit eros, nec fringilla ligula placerat sed. Quisque porta vel velit vitae venenatis. Suspendisse interdum augue finibus faucibus luctus. Fusce et dui in lorem facilisis rhoncus. Cras at tristique mauris. Vestibulum leo odio, convallis gravida efficitur at, ultrices id mi. Nulla eget odio gravida, ultricies tortor sed, convallis mauris. Ut rhoncus, orci vel congue vulputate, enim erat suscipit libero, vel vehicula enim felis tempor leo. Pellentesque imperdiet scelerisque accumsan. Donec aliquet porttitor neque in commodo.

 

Sed finibus aliquet diam.

Vivamus viverra, risus at porta lobortis, dui augue aliquam nisi, vel consectetur orci diam vitae nunc. Maecenas rutrum et dolor in sagittis. Donec id leo felis. Sed suscipit ipsum quis nulla ornare ultrices. Sed suscipit turpis lectus, vitae vehicula mauris dictum nec. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce rhoncus quam et semper varius. Morbi ac laoreet est. Aenean at lectus enim. Curabitur non justo interdum, porta ligula fringilla, tristique nisi. Vivamus imperdiet orci id elit accumsan, sit amet euismod sem vestibulum. Curabitur ut sagittis odio. Nam ornare sapien eu ligula ultricies tempor. Etiam sodales convallis fermentum. Duis ut nisi sit amet sapien finibus rutrum ac ut nisi.

 

Aenean ut mi orci.

Suspendisse imperdiet tincidunt ex, ac bibendum felis facilisis porttitor. Cras elit augue, volutpat quis arcu sollicitudin, mollis volutpat metus. Morbi porta viverra nibh, eget ullamcorper erat porttitor eget. Suspendisse iaculis elit quis mi congue auctor. Aliquam volutpat nec lectus at malesuada. Aliquam aliquet felis sit amet mattis ultrices. Quisque tempor libero id ipsum lobortis, et consequat massa rhoncus. Cras maximus mollis eleifend. Phasellus quis sapien libero. Phasellus a ligula lacus. Nunc libero diam, congue quis imperdiet quis, gravida vitae mauris. Vivamus laoreet consectetur facilisis. Sed ultricies elit at nunc luctus lobortis.

 

Integer leo sem, lacinia eu dui sit amet, gravida sagittis quam.

Aliquam sollicitudin ligula lectus, id facilisis ipsum posuere pulvinar. Nulla dui arcu, maximus nec magna ac, sollicitudin pharetra nibh. Proin pretium condimentum nisi, in iaculis massa convallis ac. Aliquam eget posuere risus. Vivamus imperdiet leo nec sapien dapibus, fringilla gravida lacus rutrum. Aliquam euismod gravida nisi non mollis. Praesent vitae sem et diam malesuada feugiat et a nulla. Mauris dapibus lectus quis suscipit tristique.

 

 • Nunc lorem lorem, congue vitae dignissim et, semper et felis.
 • Maecenas eu neque interdum, eleifend mi vel, pretium velit.
 • Proin consequat auctor nunc, vitae molestie neque porttitor id.
 • Sed lacus odio, tincidunt eu tellus eu, malesuada dictum nibh.
 • Quisque aliquam purus nec diam volutpat rhoncus. Mauris placerat vitae dolor eget tristique.
 • Maecenas eget egestas purus. Suspendisse blandit vel nisl eu sodales. Integer id urna leo. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque porttitor suscipit eros, nec fringilla ligula placerat sed. Quisque porta vel velit vitae venenatis. Suspendisse interdum augue finibus faucibus luctus. Fusce et dui in lorem facilisis rhoncus. Cras at tristique mauris. Vestibulum leo odio, convallis gravida efficitur at, ultrices id mi. Nulla eget odio gravida, ultricies tortor sed, convallis mauris. Ut rhoncus, orci vel congue vulputate, enim erat suscipit libero, vel vehicula enim felis tempor leo. Pellentesque imperdiet scelerisque accumsan. Donec aliquet porttitor neque in commodo.

 

Sed finibus aliquet diam.

Vivamus viverra, risus at porta lobortis, dui augue aliquam nisi, vel consectetur orci diam vitae nunc. Maecenas rutrum et dolor in sagittis. Donec id leo felis. Sed suscipit ipsum quis nulla ornare ultrices. Sed suscipit turpis lectus, vitae vehicula mauris dictum nec. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce rhoncus quam et semper varius. Morbi ac laoreet est. Aenean at lectus enim. Curabitur non justo interdum, porta ligula fringilla, tristique nisi. Vivamus imperdiet orci id elit accumsan, sit amet euismod sem vestibulum. Curabitur ut sagittis odio. Nam ornare sapien eu ligula ultricies tempor. Etiam sodales convallis fermentum. Duis ut nisi sit amet sapien finibus rutrum ac ut nisi.

 

Aenean ut mi orci.

Suspendisse imperdiet tincidunt ex, ac bibendum felis facilisis porttitor. Cras elit augue, volutpat quis arcu sollicitudin, mollis volutpat metus. Morbi porta viverra nibh, eget ullamcorper erat porttitor eget. Suspendisse iaculis elit quis mi congue auctor. Aliquam volutpat nec lectus at malesuada. Aliquam aliquet felis sit amet mattis ultrices. Quisque tempor libero id ipsum lobortis, et consequat massa rhoncus. Cras maximus mollis eleifend. Phasellus quis sapien libero. Phasellus a ligula lacus. Nunc libero diam, congue quis imperdiet quis, gravida vitae mauris. Vivamus laoreet consectetur facilisis. Sed ultricies elit at nunc luctus lobortis.

 

Integer leo sem, lacinia eu dui sit amet, gravida sagittis quam.

Aliquam sollicitudin ligula lectus, id facilisis ipsum posuere pulvinar. Nulla dui arcu, maximus nec magna ac, sollicitudin pharetra nibh. Proin pretium condimentum nisi, in iaculis massa convallis ac. Aliquam eget posuere risus. Vivamus imperdiet leo nec sapien dapibus, fringilla gravida lacus rutrum. Aliquam euismod gravida nisi non mollis. Praesent vitae sem et diam malesuada feugiat et a nulla. Mauris dapibus lectus quis suscipit tristique.

 

 • Nunc lorem lorem, congue vitae dignissim et, semper et felis.
 • Maecenas eu neque interdum, eleifend mi vel, pretium velit.
 • Proin consequat auctor nunc, vitae molestie neque porttitor id.
 • Sed lacus odio, tincidunt eu tellus eu, malesuada dictum nibh.
 • Quisque aliquam purus nec diam volutpat rhoncus. Mauris placerat vitae dolor eget tristique.
 • Maecenas eget egestas purus. Suspendisse blandit vel nisl eu sodales. Integer id urna leo. 

download    KRS - Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - pobierz 
download    Statut Stowarzyszenia "BONITUM" - pobierz
download    Darowizna dla NGO - opracowanie prawne - pobierz
download    Deklaracja zgłoszeniowa - pobierz 
download    Klauzula prywatności - pobierz 
download    Zaświadczenie lekarskie - pobierz 
download    Zaświadczenie psychiatryczne - pobierz 

"Chcę przekazać Stowarzyszeniu Bonitum dobrowolną darowiznę, jak mogę to zrobić?"

To bardzo proste! Poniżej znajduje się link do naszej Zrzutki.pl. Dzięki utworzonemu przez nas kontu na tym portalu, możecie Państwo w szybki i prosty sposób przekazać nam środki pieniężne. Wystarczy wybrać „WPŁAĆ” by system przekierował nas do kolejnych kroków. Wybieramy kwotę, sposób zapłaty oraz robimy podsumowanie naszej transakcji.


Projekt Środowiskowego Domu Samopomocy BONITUM powstał z potrzeb i doświadczeń osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców. Jego powstanie i działalność finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy BONITUM przy ul. Komuny Paryskiej 28 jest nowocześnie i dobrze dostosowany i wyposażony, odpowiadając w pełni na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Lokalizacja w centrum miasta – bliskość dworca PKP i PKS oraz wielu linii autobusowych i tramwajowych - zapewnia łatwy dostęp. Budynek jest jednokondygnacyjny, wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe.

Profesjonalna baza dydaktyczna w dyspozycji Domu obejmuje:

 • salę rehabilitacyjną, dysponującą dodatkowo zasobami do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej,
 • salę z elementami wyposażenia sali doświadczania świata,
 • gabinet logopedyczny, wyposażony dodatkowo w EEG biofeedback, stanowiący jednocześnie gabinet lekarza,
 • 10 stanowisk mobilnej pracowni komputerowej, ze stałym dostępem do Internetu, tablicą multimedialną, specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem, ułatwiającymi obsługę komputera,
 • pracownię gospodarstwa domowego z aneksem kuchennym, wyposażonym w nowoczesny bezpieczny sprzęt AGD,
 • świetlicę, wyposażoną w sprzęt audio – wideo,
 • salę do działań twórczych, opartych na arteterapii, manufakturze i rękodziele,
 • gabinet psychologa i pokój wyciszeń (pomieszczenie umożliwiające czasowy odpoczynek dla uczestnika domu),
 • łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiające realizację treningu czystości i wymaganej pielęgnacji i działań higienicznych,
 • spersonalizowaną szatnię,
 • sale terapeutyczne dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wyposażone w przystosowane stanowiska pracy, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu – do dyspozycji wychowawców i podopiecznych placówki, sprzęt audio, sprzęt i pomoce dydaktyczne, przystosowane do możliwości percepcyjnych użytkowników Domu, sale posiadają relaksacyjnie zaaranżowane kąciki do odpoczynku.