Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Aktualności

SEKSUALNOŚĆ ONI - OD TEORII DO ROZWIAZAŃ PRAKTYCZNYCH

Tłumacz dla Bonitum

,,SEKSUALNOŚĆ ONI-OD TEORII DO ROZWIAZAŃ PRAKTYCZNYCH”

Warsztaty pt. ,,Seksualność ONI –od teorii do rozwiązań praktycznych ” przeznaczone są dla podopiecznych Stowarzyszenia BONITUM, ich opiekunów i terapeutów. Seksualność stanowi istotny aspekt życia dla każdego człowieka, również niepełnosprawnego, jest to jednak temat trudny i stanowiący pewien problem w komunikacji w przestrzeni społecznej. Podejmując się zorganizowania warsztatów, chcemy przybliżyć zagadnienie seksualności ONI, ale również przygotować rodziców oraz terapeutów na wyzwania związane z tym tematem. Dlatego oferta została również poszerzona o dodatkowe warsztaty dla opiekunów zawierające elementy coachingu kompetencji społecznych. Główny cykl stanowić zaś będą warsztaty z elementami prawidłowej oraz nieprawidłowej formy seksualnej ekspresji, dedykowane dla kadry asystenckiej i terapeutycznej wrocławskich placówek.

Dzięki szkoleniu terapeuci i rodzice poznają czym jest etap dojrzewania na drodze do dorosłości z intelektualną niepełnosprawnością , poszerzą wiedzę z zakresu potrzeb seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Zdobędą wiedzę i umiejętności reagowania na przejawy seksualności młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną . Beneficjenci (ONI) nauczą się jak komunikować swoje potrzeby, w jakich okolicznościach mogą manifestować swoje uczucia (normy społeczne), kiedy i gdzie udać się po pomoc w sytuacjach zagrożenia.

SEKSUALNOŚĆ ONI-OD TEORII DO ROZWIAZAŃ PRAKTYCZNYCH”

Treści programowe warsztatów dla beneficjentów ŚDS BONITUM, opiekunów oraz terapeutów obejmować będą :

Kształtowanie się tożsamości płciowej u dzieci (jakie znaczenie dla dalszego rozwoju człowieka i jego seksualności ma ukształtowana właściwie tożsamość płciowa).

Charakterystykę i przyczyny przejawów seksualności u dzieci, jak na tę seksualność reagować.

Dojrzewanie płciowe u osób z intelektualną niepełnosprawnością.

Potrzebę seksualną u osób z niepełnosprawnością intelektualną i aktywność seksualną.

Relacje, partnerstwo, nawiązywanie bliskich intymnych relacji, rodzicielstwo osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Strategię rozwiązywania trudnych zachowań w obszarze seksualności – wskazówki praktyczne dotyczące reagowania na przejawy seksualności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Możliwości realizacji wychowania seksualnego w odniesieniu do osób z intelektualną niepełnosprawnością.

Problematykę wykorzystywania seksualnego osób z intelektualną niepełnosprawnością.

Warsztaty z kompetencji społecznych dla rodziców i opiekunów obejmować będą:

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych w przestrzeni seksualnych zachowań.

Budowanie relacji intymnych w kontekście rodziny i najbliższego otoczenia.

Wzajemne słuchanie i budowanie zaufania w relacjach rodzinnych w kontekście emocji i potrzeb seksualnych dorosłych ONI.

Prowadzący:

Zajęcia z seksualności poprowadzi Dr hab prof UW,UR Remigiusz Kijak posiadający 15 –letnie doświadczenie w pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Profesor znany jest w środowisku naukowym z poruszania trudnych, niewygodnych tematów tabu, od 15 lat prowadzi w całej Polsce badania z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na tej podstawie opublikował 6 monografii naukowych, które mają charakter pionierski i stanowią istotny wkład w rozumienie seksualności człowieka niepełnosprawnego. Warsztaty są zatem spotkaniem nie tylko z praktykiem, ale również badaczem zajmującym się wnikliwie tak trudnym obszarem.

https://innerhome.pl/remigiusz-kijak/


Terminy zajęć:

Warsztaty z seksualności dla beneficjentów: 24.11.2021 r. w godzinach : 16.00-20 .00,

Warsztaty z seksualności dla rodziców i opiekunów :24.11.2021 w godzinach : 10.00 – 14.00 ,

Warsztaty z seksualności dla terapeutów – 25.11.2021 r.

w godzinach : 10.00 – 14.00, 1 grupa terapeutów/ kadry wspierającej;

w godzinach: 16.00-20.00, 2 grupa terapeutów/kadry wspierającej;

Adres zajęć:

Środowiskowy Dom Samopomocy BONITUM, ul. Komuny Paryskiej 28 ; 50-451 Wrocław.

Z przyczyn niezależnych Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość zmian w kolejności przeprowadzenia warsztatów. Projekt będzie uwzględniał aktualną sytuację epidemiologiczną, zrealizowany zostanie z zachowaniem środków bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych. W razie ogłoszenia obostrzeń związanych z COVID-19 szkolenia zostaną przeprowadzone on-line .

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych z Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

Adres, pod którym można uzyskać informację nt. rekrutacji i realizacji projektu:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „BONITUM”

Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 28

tel. 71-390 28 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kategoria: