Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Cele Stowarzyszenia

  • prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • uwrażliwianie na codzienne problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin i opiekunów,
  • rozwijanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • działania związane z promocją sportu i rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • stworzenie miejsca dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, łączącego funkcje domu pomocy społecznej, świetlicy terapeutycznej oraz ośrodka wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • popularyzowanie najnowszych osiągnięć w zakresie rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • w dłuższej perspektywie stworzenie Domu Wielopokoleniowego dla naszych beneficjentów i ich rodzin,
  • współpraca z innymi podmiotami w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie