Stowarzyszenie BONITUM

POMOC OSOBOM

Niepełnosprawnym Intelektualnie

Uzyskane Dotacje

„Środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną BONITUM” okres realizacji 01.01.2017r – 31.12.2019r.; wartość projektu - 3.630.725,00 zł; współfinansowany ze środków EFS,

- PROGRAM ERASMUS+ - „Podnoszenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń” okres realizacji : 01.09.2017 - 30.11.2018r. ; wartość projektu 50 375,00 euro, ufundowany z pomocą Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego I Rady z 11/12/2013

- „Smaki Dolnego Śląska od tradycji po nowoczesność – warsztaty aktywizujące społecznie osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie” – projekt współfinansowany ze środków MOPS; wartość projektu – 11.540,00 zł; okres realizacji 26.08.2019r- 22.11.2019r.

"Rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych drogą do samodzielności" okres realizacji od 02.03.2020r - 29.05.2020, wartość projektu : 10.640,00 zł ; współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

„Nasze Góry” film dokumentalny na podstawie wypraw górskich Janka i Kamila Pieniaków , w ramach zadania "Promowania aktywności osób niepełnosprawnych w rożnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego"; okres realizacji 2020-07-06 -2020-12-29, wartość projektu 55 520,04 zł ; współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego